Svenska utdelningsinvesterarbloggar – Gustavs aktieblogg

Svenska utdelningsinvesterarbloggar – Gustavs aktieblogg

Om z2036 och Stefan Thelenius sticker ut i fråga om mångfald och kvantitet i sina portföljer så sticker Gustavs Aktieblogg ut i fråga om exotiska val. Den som inte visste bättre och inte följt Gustav en längre tid skulle kunna tro att denne bränt sig rejält på nordiska företag och därför bara letar sig längre och längre bort från hemmascenen när det kommer till att hitta bolag som han investerar sina pengar i.

Teorin som Gustav för på sin aktieblogg är att tillväxtmarknader är stället där man vill ha sina pengar. Det vill säga ekonomier som växer fortare än genomsnittet och med befolkningar som överstiger de vi har här i norra Europa. För att nämna ett exempel på ett av Gustavs favoritländer att investera i så kan vi ta Indonesien, ett land som helt klart passar in på de bägge ovan nämnda kriterierna.

Hissföretag från Kanada och Mjölk från Nya Zeeland

Det är inte bara länderna som det investeras i som kan uppfattas som konstiga eller exotiska när man läser Gustavs blogg. Det är även de saker som tillverkas av bolagen han investerat i. Eller vad sägs om hälsomjölk ifrån Nya Zeeland eller handikapphissar i Kanada. Dessutom har han nyligen börjat skriva en en tejptillverkare med stora marknadsandelar i Indonesien. Om just indoneserna använder mycket tejp låter vi vara osagt här.

Utdelningarna i fokus

Det är inte någon tvekan om att även Gustav kommer från ett perspektiv där utdelningar till aktieägarna är ett kvallitetstecken. Oavsett hur långt bort hans företag är verksamt eller på vilket språk dess årsrapport är skriven på så kvarstår kravet om utdelningar. I Gustavs fall är det dock inte i fråga om någon dröm om att i framtiden leva på just utdelningarna utan som sagt istället ett sätt att försäkra sig om att företaget är sunt och har ett fritt kassaflöde med riktiga pengar.

Lättsamt och annorlunda men med djupa analyser

Gustav går i sin blogg alltid igenom sina investeringar in i minsta detalj. För att förvissa sig om att han inte missat något kommunicerar han även gärna både med bloggens läsare och över sociala medier. För den som håller sig på marknader så långt bort från den egna så är det förståeligt att man håller lite extra koll på de bolag man köpt. Allt det osäkra till trots, på Gustavs Aktieblogg kan alla utdelningsinvesterare hitta inspiration till sin egna portfölj.

dante