Svenska värdeinvesteringsbloggar – Vad är en värdeinvesterare

Svenska värdeinvesteringsbloggar – Vad är en värdeinvesterare

Först och främst måste vi definera värdeinvestering. Värdeinvestering som sådant är nämligen väldigt brett och svårformulerat. Egentligen är ju varje form av en investering att betrakta som värdeinvestering då investeraren själv givetvis söker att stoppa sina egna pengar i något som antas ha ett högre värde än vad man just då betalar. Må det vara dolda värden som i saker ingen annan upptäckt eller må det vara värde som antas komma i framtiden i form av tillväxt som ingen annan just nu räknar med.

Det som gör värdeinvestering så speciellt är att det helt är upp till investeraren själv att ta beslut baserade på sina egna analyser av bolag och till en viss mån olika fonder. Det är inte möjligt att kalla sig värdeinvesterare utan att själv sitta timtal och traggla sig igenom olika årsrapporter för att leta efter saker som andra missat. För det är det som värdeinvesterare tror sig kunna. De tror sig kunna hitta samt analysera specifika bolag och därigenom se saker som resten av marknaden då antas ha missat. Det kan handla om allt från det egna kapitalets storlek till att företaget sitter på ett fastighetsbestånd som realiserat skulle innebära frigörande av ett stort kapital. Det kan också vara helt andra faktorer som gör att värdeinvesteraren antar sig kunna se en större tillväxt i framtiden än vad resten av marknaden prisat in i aktiens kurs. Vem är då en värdeinvesterare?

Är världens mest kände Warren Buffet en värdeinvesterare?

Här trätar de lärda som talesättet säger. Warren Buffet, för många känd som en av världens rikaste män och ett av den moderna amerikanska drömmens mest kända ansikten. Warren Buffet byggde upp sina firma Bershire Hataway helt ifrån grunden. Buffets taktik gick från början ut på att hitta företag han själv kallade cigarettfimpar och som andra människor bestämt sig för att kassera. Ur dessa sög han det sista blosset, det vill säga kapitalet och byggde på så sätt upp sitt eget. Med tiden gick Buffet mer och mer över till att böja investera i bolag som lämnar en utdelning och personligen förespråkar han ofta det enkla i att investera hela sitt kapital i en indexfond. Så är då Buffet en värdeinvesterare? Både ja och nej.

Warren Buffet är inte längre en värdeinvesterare i den mening som han en gång var. Han är dock fortfarande någon som försöker hitta dolda värden där han menar att resten av marknaden missat dem. Problemet för Buffet numera är att han blivit så rik att han är tvungen att köpa riktigt stora företag för att det ens skall synas i hans portfölj. Eftersom antalet företag han kan handla i är så begränsat så blir det svårt att hålla sig med en klassisk värdeinvesteringstaktik. Dock kan han fortfarande leta värde.

Många svenska bloggare har inspirerats av Buffet

Varför man tar upp Warren Buffet när det skall handla om svenska ekonomibloggare blir ganska självklart när man läser de bloggar som är de största på området. Nästan alla så kallade värdeinvesterare citerar Buffet och fler än en håller honom som en husgud.

dante