Svenska värdeinvesteringsbloggare – Fermentum vitae

Svenska värdeinvesteringsbloggare – Fermentum vitae

Som vi tidigare tagit upp så finns det få bloggare som haft tiden, orken och modet till att fortsätta blogga även efter att de inledande 20 standardinläggen om ränta på ränta och utdelningarnas förlovade land har tagit slut. Fermentum Vitae är ett undantag som bekräftar regeln. Att bloggens namn även är på latin förtar inte intrycket att bloggaren varit där väldigt länge.

Bloggen är ingen som sticker ut i kvantitet men väl i kvalitet

Det är ingen tvekan om att det finns många bloggar på den svenska himlen som har fler läsare än Fermentum Vitae, med tanke på hur sällan det kommer inlägg på sidan är det kanske heller inte så konstigt. Det är verkligen ingen blogg för den som förväntar sig dagliga inlägg. Det som däremot skiljer den från många andra är kvaliteten.

Fermentum Vitae riktar sig mot bolag där hen tycker sig se värden som andra inte ser. Bland annat skriver hen mycket om det lilla bryggeriet Kopparbergs och deras framfart som jätte på en av världens kanske minsta dryckesmarknader nämligen den som handlar om söt cider. Som värdeinvesterare i bloggosfären väger Fermentum Vitaes åsikter väldigt tungt och denne är även väldigt aktiv på tillexempel twitter.

dante